Artiklar

Sälj dig rik!

Sälj dig rik!
2010-02-10
Trodde du att säljare är något man föds till? Glöm det! Alla som kan skapa förtroende och är duktiga på att hantera relationer kan lyckas! All försäljning handlar i grunden om relationer mellan människor. Detta gäller oavsett om kundkontakten sker via telefon eller besök. Om du ...