Kollegor

2012-10-01

Bli vän med dina kollegor och skapa ett bättre arbetsklimat. Att trivas på jobbet och med kollegorna är grundläggande och av yttersta vikt för ett bra resultat. Därför lönar det sig att lägga ner lite tid på frågan och kom ihåg att det är allas ansvar att bidra.

När ni jobbar tillsammans och hjälper varandra så underlättar det försäljningen. Kanske kan du lära av dina kollegor? Studera och försök att lära av dom som är duktiga och givetvis även dra lärdom av deras misstag. Dina kollegor kan ge dig många ledtrådar till hur du bäst kan utveckla dina säljfärdigheter.

Var försiktig med kritik, försök istället att peppa varandra med positiv uppmuntran. Genom att fokusera på de bra sidorna hos varandra skapas det rätta klimatet för att ni ska kunna växa och bli ännu bättre försäljare.

Lämna en kommentar