Exponera din produkts svagheter

2010-08-31

Genom att själv presentera svagheter i din produkt eller erbjudande ger du ett seriöst och ärligt intryck. Du tar initiativet och får möjlighet att ta en del av din kunds förhandlingsargument och vända dem till din fördel.

När du själv presenterar svagheterna kommer det bli lättare att bemöta dessa med väl utarbetade motargument. Du slipper också att hamna i en försvarsposition och kan behålla initiativet i säljmötet. Se till att ha väl utarbetade motargument till svagheterna så att du alltid kan förmedla känslan av att fördelarna överväger nackdelarna.

Det kan vara bra att tidigt ta upp nackdelarna med din produkt. På så sätt blir senare delen av mötet dominerad av positiva tongångar vilket blir det kunden tar med sig därifrån. Det viktiga är egentligen att du som säljare tar initiativet – då har du möjlighet att styra samtalet i den riktning som passar bäst för dagen.

Lämna en kommentar