Bli en intraprenör!

2010-09-13

Är du bra på att komma på nya smarta lösningar och produkter? Du behöver inte starta eget för att testa nytt – satsa på att implementera idéer på ditt företag. Du kommer att få både uppskattning och möjligheter du inte trodde fanns.

Ofta tänker man inte på de möjligheter till intern produkt- och processutveckling som kan göra ditt företag snäppet vassare. Att ta tillvara på de idéer och kunskaper som finns hos de anställda blir en win-win för alla inblandade. De anställda får förtroende och möjligheter att växa och pröva sina uppfinningar, företaget får tillgång till ovärderlig kunskap.

Hur kan man då uppmuntra intraprenörerna? Var tydlig med att du är öppen för nya idéer och premiera de som kommer med förslag, det skapar en positiv anda. Kanske kan ni också ha med ”nya idéer” som en permanent punkt på avdelningsmöten. Du kommer bli förvånad över hur många förslag som ligger och lurar hos personalen.

Lämna en kommentar