Säljutbildning i hela Sverige

Utbildningsguide

En utbildning kan hjälpa dig att utvecklas som säljare. Men vilken säljkurs ska man välja? Ja, det beror naturligtvis på din erfarenhetsnivå och vilken inriktning du söker. Nedan kan du läsa mer om populära säljutbildningar som erbjuds i Stockholm, Göteborg, Malmö och övriga Sverige.

Grundläggande säljutbildningar

Är du ny som säljare eller har arbetat med försäljning ett par år och söker en nytändning? I en grundläggande säljutbildning får tillgång till metoder och vertyg som hjälper dig under hela säljprocessen: från att boka första kundmötet till att förhandla med kunder och driva mot avslut. Utbildningen ger dig dom bästa förutsättningarna för att du ska lyckas som säljare och känna dig inspirerad och trygg i säljrollen.

Förhandlingsteknik

Alla avtal och överenskommelser föregås av någon typ av förhandling. Säljarens kunskaper om förhandlingsspelet kan därför vara helt avgörande för hur framgångsrik eller värdefull affären blir. I en säljutbildning som fokuserar på förhandlingsmomentet lär du dig att tolka och förutse motpartens handlingar. I utbildningen ingår även praktisk träning i olika förhandlingssituationer vilket ger dig värdefull kunskap om hur du bör agera för att uppnå bästa möjliga resultat.

Säljträning för säljchefer

Som säljledare eller säljchef ansvarar du indirekt för dina säljare och deras individuella prestationer. En jutbildning kan stärka dig i chefsrollen genom att ge dig de rätta verktygen för att du ska kunna utveckla och motivera ditt säljteam. Du får konkreta tips och träning i hur du skapar rätt incitament en vinnande attityd hos dina säljare. Du lär dig även hur du håller motivationen uppe även när försäljningen går trögt.

Utbildningar för telesäljare och besöksbokare

När du arbetar med försäljning via telefon har du bara några sekunder på dig att fånga kundens intresse. Ett liten missuppfattning eller felsägning och samtalet är över. I en säljutbildning med inriktning på att sälja via telefon får du lära dig hur du använder rösten och språket för att snabbt komma till avslut. Du får även träning i vanliga samtalssituationer och praktiska tips om hur du lyssnar och bemöter invändningar.

Utbildningar för kundservice medararbetare

Första intrycket är viktigt eftersom bra kundservice kan vara skillnaden mellan att få eller mista en kund. Oavsett om du arbetar med kunder personligen, i telefon eller via webben har du därför ett viktigt ansvar när det gäller att bemöta kunder på rätt sätt. En utbildning med fokus på kundservice hjälper dig att utvecklas till en professionell kundservicemedarbetare. Du lär dig också hur du kan skapar merservice och får konkreta tips om hur du kan utvecklas i din yrkesroll.